Bulgarian (BG)English (UK)
 • baner1a
 • baner3
 • banner2a

Функции на системата:

 • Измерване, визуализация и архивиране на температурите в автоклави;
 • Изчисляване на F-ефект ( показател на стерилизация ) за посочен процес.


Състав на системата:

 • датчици за температура;
 • устройство за събиране на информация от датчиците и предаване към компютър;
 • компютърна система, вкл. принтер и UPS;
 • програмен продукт за обработка, регистриране и визуализация на температурите и изчисляване на F-ефекта.


Внедряването на системата ще послужи за:

 • основа за въвеждане на стандартите ISO и HACCP;
 • предоставяне на исканите от ДВСК и др. органи записи;
 • контрол на действията на технологичния персонал
 • оптимизиране на процесите на стерилизация чрез анализ на данните и изчисления F-ефект.
 

Компютърна система за контрол на процесите на стерилизация  

ОТВОРИ ПРОСПЕКТ