Bulgarian (BG)English (UK)

Електронно реле за управление на помпи

  • Следи състояние на пресостати, моторни защити , поплавъци
  • Управлява последователността на включване на 2 или 3 помпи
  • Релейни изходи: 230 VAC/4A
  • Монтаж на DIN шина
  • LED индикация на захранване, авария и включена помпа
  • Контрол на аварийни ситуации
  • Захранване: 230 VAC
  • Ниска цена

ОТВОРИ ПРОСПЕКТ