Bulgarian (BG)English (UK)
  • baner1a
  • baner3
  • banner2a

Електропроводимите ниворегулатори и сигнализатори са приложими при измерване на ниво на течности с електросъпротивление не по-голямо от 300 kOm. Състоят се от управляващо устройство с настроеваема чувствителност и нивосонди. Нивосондите са с различна конструкция и дължини на електродите от неръждаема стомана. Подбират се от произвежданата гама, като се съобразява температура, налягане, размери на съда и др.

 

Използват се за управление на помпи и вентили и сигнализация до 4 дискретни нива, като методът  на измерване определя ниска цена при висока надежност.

 

Електропроводими и поплавкови сензориЕлектропроводими и нивосонди

  

 

ОТВОРИ ПРОСПЕКТ